Zajímavosti v okolí

RUČNÍ PAPÍRNA

Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena Janem mladším ze Žerotína, který vrchnostenskou papírnou rozšířil hospodářské podniky svého panství. První archivní zmínkou o papírně je smlouva z 25. března 1596. V současné době patří ruční papírna ve Velkých Losinách mezi nejstarší provozované ruční papírny v Evropě pracující na komerční bázi. Její výrobky jsou prodávány nejen na tuzemském trhu, ale jsou také vyváženy do celého světa. V objektu papírny je kromě Muzea ručního papíru zřízena i galerie, v jejíchž prostorách jsou prezentována výtvarná díla spjatá s ručním papírem nebo se zdejším regionem. Pravidelně jsou vystavována díla mladých studentů výtvarných oborů v rámci soutěže Ars Papirium.

http://www.muzeumpapiru.cz/

   

ZÁMEK VELKÉ LOSINY

Nádherné a neopakovatelné historické a architektonické prostředí s dominantou renesančních arkád nádvoří zámku, který je národní kulturní památkou spravovanou olomouckým územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu.

http://www.zamek-losiny.cz/

   

MUZEUM U ŠUMPERKU V RAPOTÍNĚ

Veteran muzeum a ZOO park v Rapotíně u Šumperka vyrůstá na místě vyhořelé a silně zdevastované zemědělské usedlosti jako zemědělský skansen. Cílem je zachovat ráz venkova, fauny a flory podhůří Jeseníků, bohaté kulturní tradice a rukodělný um předků pro další generace.


http://www.skanzen-rapotin.unas.cz/

   

ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ

Přečerpávací vodní elektrárma Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších pů České republiky. Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce největším divem České republiky, když pro ni hlasovalo celkem 119 158 občanů.

http://www.dlouhe-strane.cz/